Politik om dataetik

Her kan du læse vores politik om dataetik.

Læs på dansk

Gældende for JKS A/S og alle datterselskaber

Indledning
Formålet med JKS’ politik om dataetik er at beskrive JKS’ tilgang til dataetik, og måden hvorpå den er styrende for vores overordnede arbejde med indhentning og behandling af data. Politikken fungerer som kommunikation til vores kunder, ansatte og midlertidigt ansatte, hvilket er virksomhedens hovedfokus. Politikken bør ses som et overordnet rammeværk, der sikrer en fælles og gennemsigtig tilgang på tværs af vores organisation.

Omfang
Politikken omfatter alle JKS’ enheder, herunder datterselskaberne i Sverige og Norge. Politikken bør således følges af alle JKS-ansatte. JKS vil løbende overvåge implementeringen af politikken om dataetik.

Vores holdning til dataetik i JKS
Den øgede mængde af og udbredt adgang til data medfører en risiko for, at data anvendes uhensigtsmæssigt og i sidste ende misbruges til formål, der kan beskrives som uetiske. For JKS handler konceptet dataetik om meget mere end at efterleve den gældende lovgivning. Dataetik har at gøre med den måde, vi behandler data på med respekt og indebærer overvejelser vedrørende etisk indhentning og behandling af data.

Dataetik hos JKS
For JKS’ er der en tæt sammenhæng mellem dataetik og EU’s databeskyttelsesforordning, men vi erkender, at dataetik ikke begrænser sig til databeskyttelsesforordningen. Hos JKS træffer vi løbende bevidste, etiske beslutninger om den måde, vi indhenter og behandler data på. Det sker ved at sætte vores kunders og midlertidigt ansattes interesser i første række, når vi tager stilling til, hvordan vi bruger deres data, for at øge værdien for dem. Vores kunders og midlertidigt ansattes tilfredshed er en forudsætning for, at vi kan drive en pålidelig forretning.

JKS arbejder primært med personoplysninger såsom kundedata, data om midlertidigt ansatte, data om JKS-ansatte og en begrænset mængde driftsdata vedr. tredjeparter (f.eks. fakturaer og aftaler). Desuden deler vi ikke data med eller køber data af tredjeparter. Størstedelen af JKS’ data er således relateret til databeskyttelsesforordningen og omfattet af vores privatlivspolitik  (jks.dk). Den beskriver specifikt, hvordan JKS indsamler data, behandler data og sikrer beskyttelse af dataene og ikke mindst dataejerens rettigheder.

I overensstemmelse med formålet med vores forretning modtager og indhenter vi hovedsageligt data til at matche de tilgængelige midlertidigt ansatte i vores portefølje med vores kunders behov for arbejdskraft. Til denne type data bruger vi interne systemer til at indhente og behandle data, hvilket gør det muligt for os at administrere dataene i overensstemmelse med de sikkerhedsforanstaltninger som fremgår af vores privatlivspolitik. Vi sikrer desuden, at vores ansatte løbende modtager træning i databeskyttelsesforordningen og overvejer de konsekvenser, det vil få, hvis en ansat ikke lever op til politikken, når vedkommende behandler personoplysninger.

Hos JKS behandler vi personoplysninger om vores ansatte, og vi tager beskyttelse af disse personoplysninger alvorligt. Det er vigtigt for os, at vores ansatte har tillid til, at vi behandler deres data på etisk vis samtidig med vi driver en effektiv forretning og sikrer et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø. Med henblik på at sikre beskyttelse af vores ansattes data administrerer vi kun data, der er afgivet i forbindelse med deres ansættelse. Det betyder i praksis, at vi kun behandler de personoplysninger, der er nødvendige og tilstrækkelige for ansættelsesforholdet.

JKS anvender p.t. en begrænset mængde nye teknologier til databehandlingen. Vi anerkender dog den hurtigvoksende digitale transformation og ser muligheder i at udvikle nye metoder at arbejde med data på, herunder teknologier som AI og robotics. I tråd med fremtidige dataprocesser og implementeringen af nye teknologier mener vi, at designet bør fuldendes med menneskelig intelligens for at undgå potentielt uetiske handlinger, der kan være forudindtaget eller diskriminerende.

Kontakt, spørgsmål, kommentarer, klager
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende JKS’ arbejde med dataetik, bedes du kontakte os pr. e-mail på privacy@jks.dk eller skriftligt til JKS A/S, Rødkløvervej 2, 6950 Ringkøbing.

Politikændringer
JKS kan til enhver tid vælge at ændre eller tilføje indhold til denne politik om dataetik. Den seneste version af politik om dataetik er altid tilgængelig på JKS’ hjemmeside.

Governance
JKS’ bestyrelse er ansvarlig for at godkende politikken. Det overordnede ansvar for politikken om dataetik påhviler informationssikkerhedsudvalget.