Det rigtige match
mellem job og kandidat

Dygtige folk hænger sjældent på træerne. Hos Career gør vores Search & Selecetion den svære proces lettere og mere effektiv. Vores erfaring, netværk og afprøvede tilgang sikrer, at vi ikke bare finder de bedste, men også de rigtige til stillingen og jeres virksomhed.

Rekruttering med gode resultater

Vi finder og matcher mere end 500 medarbejdere, specialister og ledere med virksomheder hvert eneste år. Vores Search & Selection er målrettet langt de fleste brancher og sker på alle niveauer.

Den rigtige kandidat findes ikke, hvis rekruttering ikke gøres rigtigt. Derfor bygger vores arbejde altid på viden, indsigt og en dyb forståelse for jeres virksomhed, aktiviteter og branche.

Vi gør os umage og sætter os systematisk ind i, hvilke faglige og sociale kompetencer, der skal til for at skabe succes i stillingen. For det kan hurtigt koste på alle fronter i virksomheden, hvis man lander med den forkerte.  

Kernen i vores rekruttering er mere end at give dig en ny medarbejder. Det er at sikre dig præcis den kandidat, der kan hjælpe din virksomhed med at udvikle sig.

Læs mere

Search – kunsten at finde den rigtige

Efter at have afdækket de præcise behov og performancekrav, afsøger vi markedet for de bedst egnede kandidater til den enkelte stilling. Det gør vi gennem vores fintmaskede netværk og med nogle af branchens bedste søgeværktøjer. Vi ser naturligvis også, om der findes et match i vores store CV-database.

Vi afdækker hver sten og tjekker grundigt op på de enkelte kandidaters kompetencer og potentiale med henblik på at skabe det bedste afsæt for det endelige valg.

Selection – kunsten at tage det rigtige valg

Vi screener, interviewer og vurderer de udvalgte kandidater ud fra vores profil- og kompetencekrav, der er opstillet i samarbejde med dig og din virksomhed.

Ser vi – og ser du som virksomhed – det helt rigtige rette match i en af kandidaterne, udarbejdes der jobtilbud og kontrakt.

Du kan læse mere om vores proces her

Vi bygger på viden og erfaring

Hos Career har vi et tæt kendskab til virksomheder og nøglepersoner på tværs af brancher – og vi bruger vores viden og indsigt til at udarbejde den helt rigtige søgestrategi. Det er uanset, om det sker via LinkedIn eller vores netværk og databaser.

Vi lægger i alle faser vægt på kvalitet og effektivitet. Vi ved godt, at begge dele er en faktor.

Kombineret med en professionel og motiverende tilgang gør det, at vi ikke bare rammer rigtigt, men også sikrer tilfredshed hos kandidater såvel som virksomheder.

Hele vejen rundt
om din
virksomhed

Rekruttering handler om at finde mennesker og virksomheder, der er rigtige for hinanden – hele vejen rundt. Af samme grund har vi hos Career en række services, der sikrer dig større sammenhængskraft og handlekraft.

Onboarding
Outplacement
Assessment